Opowieści dnia pierwszego :)

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. toranagayoshi pisze:

    Dowództwo przyjmuje potwierdzenie rozkazu:) Dywersantów będziemy sądzić bez litości i resocjalizować:)

  2. Sztab Generalny pisze:

    Sztab Generalny podtrzymuje pierwotny rozkaz wobec jednego z żołnierzy. Jego misja, przy ważnym wsparciu Dowództwa Sempaiów, musi zostać zrealizowana. Od niej zależy sukces innych. Meldunki o wstrzymaniu konwoju z chlebem traktowane są jako próbę wprowadzenia Sztabu w błąd przez służby obcego kontrwywiadu.